Sprejmi in nadaljuj /
Accept and continue
KATALOG
OFF THE HOOK
17. 12. 2020
kuratorka: Lara Mejač

Četrta edicija razstave Off the Hook z naslovom Sprejmi in nadaljuj povezuje umetnike in umetnice, ki raziskujejo spletne pojave, pri čemer navdih pogosto najdejo v temah popularne kulture, vsebinah socialnih omrežij in sočasnem družbenem dogajanju. Z zbiranjem, raziskovanjem in ustvarjanjem najrazličnejših spletnih vsebin prevprašujejo, kako te nastajajo, kdo jih oblikuje in kako krožijo med uporabniki. Do izbranih tematik pristopajo z določeno mero humorja in prodornosti ter tako odražajo lastno razumevanje različnih družbenih in političnih struktur.Off the Hook je mednarodni razstavni projekt, ki povezuje in predstavlja lokalne umetnike mlajše generacije. Po razstavah na Dunaju, v Berlinu in v Budimpešti je tokrat razstava v celoti zasnovana za splet. Obravnavana je kot umetniški medij, ki ponuja premislek o umeščanju internetnih vsebin (nazaj) v njihovo izvorno okolje, hkrati pa se poigrava z mejami med umetnostjo in različnimi oblikami informacij, ki jih dandanes zasledimo med vsakodnevnim brskanjem po spletu.

Organizacija:
Kino Šiška/DobraVaga
17 December 2020
curator: Lara Mejač

The fourth edition of the Off the Hook exhibition, titled Accept and Continue, brings together artists who are exploring online phenomena, often finding inspiration in pop culture, social network content and concurrent social events. By gathering, exploring and creating various online content, the artists are questioning how it is created, who forms it and how it circulates among users. They are approaching the selected topics with a certain amount of humour and pervasiveness, thereby reflecting their own understanding of various social and political structures. Off the Hook is an international exhibition project bringing together and featuring local artists of the younger generation. After exhibitions in Vienna, Berlin and Budapest, the current edition is designed entirely for the internet. The exhibition is approached as an art medium that offers reflection on the placement of internet content (back) in its original environment, while at the same time playing with the boundaries between art and the various forms of information we encounter while browsing online today.

Organisation:
Kino Šiška/DobraVaga
freštreš:
Univerzalni kulturni paket / Universal Cultural Package
LINK
Sara Bezovšek:
Spoznavanje narave in družbe / Nature and Social Studies
LINK
Teja Miholič:
Fukaj lokalne kurbice / Fuck Local Whores
LINK
Nik Erik Neubauer, Matic Pandel, Lucija Rosc, Teja Miholič:
Glasuj zame / Vote for Me
LINK
Podporniki/supporters